Kiến thức Quản trị

Giới hạn băng thông VPS OpenVZ

Với bài viết này,chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra lỗi phần cứng máy chủ cho bạn. Trong quá trình sử dụng, sẽ có lúc máy chủ gặp tình trạng bị treo, chạy...

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

Tạo và quản lý Email trên Plesk là một thao tác rất cần thiết trong nhiều trường hợp. Trong bài viết này, BMS sẽ hướng dẫn các bước cần thiết để tạo và quản lý...

Cấu hình memcached cho website Drupal

Cấu hình memcached cho website Drupal nhằm mục đích tăng tốc các ứng dụng website bằng cách điều khiển bộ nhớ đệm dữ liệu và các đối tượng trong bộ nhớ RAM...