Cài đặt tiếng Việt cho Opencart 2.3 3.x

Để cài đặt tiếng Việt cho Opencart đầu tiên bạn download gói tiếng Việt từ link sau:
Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 2.3, 3.0, 2.x…

(Mình đang cập nhật bản 2.3 & 3.x, bạn quay lại sau để tải nó nhé)

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho Opencart 2.3, 3.0

Bước 1 :

Copy các file trong thư mục upload và up lên thư mục gốc trên website của bạn

Bước 2:

Vào System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. Điền vào các thông tin sau:

Cài đặt tiếng Việt cho Opencart 2.x
Cài đặt tiếng Việt cho Opencart 2.x, 2,3 và 3.x

– Language Name: vietnamese
– Code: vi
– Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
– Image: vn.png
– Directory: vietnamese
– Filename: vietnamese
– Status: Enabled
Sau đó save lại.

Bước 3:

Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ của shop -> các bạn chọn Vietnamese.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản trị -> các bạn chọn Vietnamese.

Bước 4:

Xem thành quả của mình

Thuê Cloud Hosting SSD giá rẻ, Hosing linux giá rẻ

Thêm bình luận

Click vào đây để bình luận