Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên CentOS

Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và kết nối VNC Server trên CentOS. Bạn cần cài đặt với user có quyền root.
Cái này mình cũng xin nói luôn là mình rút ra từ kinh nghiệm của bản thân !

Bước 1 : Cài X Windows System (KDE và GNOME Desktop Environement !)

Kiểm tra xem svr đã cài gói này chưa bằng cách dùng lệnh :

 yum grouplist

Nếu chưa thấy trong mục Installed thì tiến hành cài !

Để cài GNOME Desktop Environnement chạy lệnh :

 yum groupinstall "X Window System" "GNOME Desktop Environment"

Trong quá trình install nếu gặp lỗi Error … packagae foomatic thì google tiếp,SN cũng thử nhưng chưa fix đc

Cài đến 1 đoạn,Nó sẽ hỏi bạn Y/n , bạn chọn y,rồi ngồi đợi !

Nếu thấy như đoạn dưới đây là thành công :

 Installed: NetworkManager-gnome.x86_64 0:0.3.1-5.el4 file-roller.x86_64 0:2.8.1-1 gconf-editor.x86_64 0:2.8.0-2 gedit.x86_64 1:2.8.1-4 ggv.x86_64 0:2.8.0-1 gimp-print-utils.x86_64 0:4.2.7-2 gnopernicus.x86_64 0:0.9.12-1 gok.x86_64 0:0.11.8-1 gpdf.x86_64 0:2.8.2-7.7.2.el4_7.4 gtk-engines.x86_64 1:0.12-6.el4 gtk-engines.i386 1:0.12-6.el4 gtk2-engines.i386 0:2.2.0-7.el4 hwbrowser.noarch 0:0.19-0.EL4.4 nautilus-media.x86_64 0:0.8.1-3 vino.x86_64 0:2.8.1-1.5 yelp.x86_64 0:2.6.4-2
 Dependency Installed: gimp-print.x86_64 0:4.2.7-2 gtk+.i386 1:1.2.10-36 gtksourceview.x86_64 0:1.1.0-4 imlib.i386 1:1.9.13-23 libungif.i386 0:4.1.3-1.el4.2 pyparted.x86_64 0:1.6.8-2
 Complete!

Sau khi cài đặt xong GNOME Desktop Environnement,chúng ta chuyển qua KDE chạy lệnh :

 yum groupinstall "X Window System" "KDE (K Desktop Environment)"

Cài đặt tương tự như GNOME , cũng hỏi y/n chọn y,rồi ngồi đợi
Cái này chắc ko phải nói nhiều ^_^ !

Bước 2 : Cài đặt VNC Server :

Dùng lệnh :

 yum install vnc-server

Đợi nó cài :

Nếu được như đoạn dưới đây bạn đã cài xong vnc server :

 [root@vps1161 ~]# yum install vnc-server
 Loading "priorities" plugin
 Loading "fastestmirror" plugin
 Setting up Install Process
 Setting up repositories
 update 100% |=========================| 951 B 00:00
 base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
 contrib 100% |=========================| 951 B 00:00
 centosplus 100% |=========================| 951 B 00:00
 addons 100% |=========================| 951 B 00:00
 extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
 Loading mirror speeds from cached hostfile
 Reading repository metadata in from local files
 Excluding Packages in global exclude list
 Finished
 0 packages excluded due to repository priority protections
 Parsing package install arguments
 Nothing to do

Bước 3 : Hiệu chỉnh config của VNC Server

Bây h chúng ta edit file config của vnc server,chạy lệnh :

 vi /etc/sysconfig/vncservers

Các bạn nào chưa biết sử dụng lệnh vi trong SSH thì mình xin hướng dẫn qua luôn 1 số lệnh cơ bản
Sau khi chạy lệnh

 vi /etc/sysconfig/vncservers

– Ấn phím lệnh i hoặc a từ chế độ command mode để chuyển sang insert mode. i để thêm ký tự trước con trỏ, a để thêm ký tự sau con trỏ.
– Sử dụng lệnh h j k l hoặc các phím mũi tên tương ứng để di chuyển con trỏ sang trái, xuống, lên, sang phải.
– Sử dụng x xóa 1 ký tự, dw xóa 1 từ, dd xóa cả 1 dòng.
– Sử dụng số N đi trước phím lệnh để lặp lại N lần tác dụng của lệnh. Ví dụ, 3dw sẽ xóa 3 từ tính từ vị trí con trỏ.
– Sử dụng u ( = undo )để khôi phục lại những thay đổi trước đó.
– Sử dụng ZZ hay hay :wq lưu lại tất cả thay đổi và thoát.
– Sử dụng :q! thoát ra không lưu lại bất kỳ thay đổi nào.

Các bạn sửa nội dung file config vncserver như sau:
Bỏ 2 dấu # ở 2 câu cuối cùng :

 # The VNCSERVERS variable is a list of display:user pairs.
 #
 # Uncomment the lines below to start a VNC server on display :2
 # as my 'myusername' (adjust this to your own). You will also
 # need to set a VNC password; run 'man vncpasswd' to see how
 # to do that.
 #
 # DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is
 # untrusted! For a secure way of using VNC, see
 # <URL:http://www.uk.research.att.com/archive/vnc/sshvnc.html>.

# Use "-nolisten tcp" to prevent X connections to your VNC server via TCP.

# Use "-nohttpd" to prevent web-based VNC clients connecting.

# Use "-localhost" to prevent remote VNC clients connecting except when
 # doing so through a secure tunnel. See the "-via" option in the
 # `man vncviewer' manual page.

VNCSERVERS="1:root"
 VNCSERVERARGS[1]="-geometry 800x600"

ESC để thoát Insert Mode,rồi dùng lệnh :wq,để save file đó lại và trở về command của SSH !

Bước 4 : Khởi động VNC Server :

 vncserver

Nếu nó đòi pass thì bạn nhập pass vào,pass này sẽ để bạn dùng VNC CLient connect tới svr !

Bước 4 : Sửa file xstartup

 vi /root/.vnc/xstartup

Bỏ 2 dấu thăngs ở 2 đoạn như code dưới :

 unset SESSION_MANAGER
 exec /etc/X11/xinit/xinitrc
 #!/bin/sh

# Uncomment the following two lines for normal desktop:
 unset SESSION_MANAGER
 exec /etc/X11/xinit/xinitrc

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
 [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
 xsetroot -solid grey
 vncconfig -iconic &
 xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
 twm &

Bước 5 : Khởi động lại vnc server :

 /etc/init.d/vncserver restart

Bước 6 : Khởi động khi bật máy

 chkconfig vncserver on

Bước 7 : Tắt firewall

 /etc/init.d/iptables stop

Bước 8 : Tắt firewall khi bật máy

 chkconfig iptables off

Bước 9 : Download VNC CLient về và chén thôi

http://www.stanford.edu/class/ee108b/tools/vncviewer.exe

Bật VNC Client , nhập IP SVR theo dạng
IP:1 hoac IP:2 do bạnconfig trong files /etc/sysconfig/vncservers

Thuê Cloud Hosting SSD giá rẻ, Hosing linux giá rẻ