Hướng dẫn xóa index.php?route=common/home Opencart

Để xóa index.php?route=common/home khi click vào logo trang chủ Opencart, các bạn vào hosting, theo đường dẫn và mở file header.tpl lên

/catalog/view/theme/[your theme]/template/common/header.tpl

Tìm đoạn:

<a href="<?php echo $home; ?>"><img src="<?php echo $logo; ?>" title="<?php echo $name; ?>" alt="<?php echo $name; ?>" class="img-responsive" /></a>  <a href="<?php echo $home; ?>"><img src="<?php echo $logo; ?>" title="<?php echo $name; ?>" alt="<?php echo $name; ?>" class="img-responsive" /></a>

Sửa thành:

<a href="/"><img src="<?php echo $logo; ?>" title="<?php echo $name; ?>" alt="<?php echo $name; ?>" class="img-responsive" /></a>  <a href="/"><img src="<?php echo $logo; ?>" title="<?php echo $name; ?>" alt="<?php echo $name; ?>" class="img-responsive" /></a>
Thuê Cloud Hosting SSD giá rẻ, Hosing linux giá rẻ

Thêm bình luận

Click vào đây để bình luận