Kiến thức Quản trị

Giới hạn băng thông VPS OpenVZ

Với bài viết này,chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra lỗi phần cứng máy chủ cho bạn. Trong quá trình sử dụng, sẽ có lúc máy chủ gặp tình trạng bị treo, chạy...